Family OECOPHORIDAE

  • Subfamily Depressariinae
Agonopterix curvilineela

 Agonopterix curvilineela

Agonopterix atrodorsella

 Agonopterix atrodorsella Brown-Collared Agonopterix

 Agonopterix nigrinotella

Agonopterix alstroemeriana

 Agonopterix alstroemeriana Poison Hemlock Agonopterix

 Agonopterix walsinghamella

Agonopterix flavicomella

 Agonopterix flavicomella

Agonopterix thelmae

 Agonopterix thelmae

 Agonopterix robiniella

Agonopterix argillacea

 Agonopterix argillacea

Semioscopis megamicrella

 Semioscopis megamicrella

Depressaria pastinacella

 Depressaria pastinacella (Parsnip Webworm)

Machimia tentoriferella

 Machimia tentoriferella (Gold-Striped Leaftier)

  • Subfamily Stenomatinae
Antaeotricha schlaegeri

 Antaeotricha schlaegeri (Schlaeger’s Fruitworm)

Antaeotricha leucillana

 Antaeotricha leucillana (Pale Gray Birddropping)

Antaeotricha osseella

 Antaeotricha osseella

Gonioterma mistrella

 Gonioterma mistrella (Tentative Gonioterma)

  • Subfamily Oecophorinae
Decantha boreasella

 Decantha boreasella (Reticulated Decantha)

Epicallima argenticinctella

 Epicallima argenticinctella (Orange-Headed Epicallima)

Martyringa latipenis

 Martyringa latipenis